Gauzak argi eta garbi

Muineko lesioa da gaur eguneko bizitza-erritmoaren eta ingurunearen agresibitatearen ondorio larrienetariko bat. Bere ondorenak betiko dira eta aldaketa fisiko, sozial eta psikologikoak eragiten ditu.

Horren traumatikoa den aldaketa norberaren bizitzan gertatzeak edonor izutzen du, Jakina; Horrelakorik bizi izan dugunok ondotxo dakigu hori. Baina gure ingurunean begiratuz gero, konprobatu ahal izango dugu asko direla mugikortasun murritza izan arren bizitzak eskaintzen dituen alderdi eta aukera anitzei muzin egiten ez dieten lagunal.

Gure izatearen zergatia

Grupo de personas

Bizkel 1989ansortuzen muineko lesioen ezaugarri diren ondorenei erantzuna emateko xedez. Horretarako eta tipokotzat har zenezakeen arrn, ezinbestekoa dugu eurelaguntza.

Dena dela, kaltekurik gehienez ez dute elkartzen mugimenduetan parte hartzen eta euren zailtasunei maila pertsonal, familiar, profesional eta sozialean egiten diete aure.

Ziur dakigu zenbat eta gehiago izan antolaturik gaudenok aldarrikapenerako eta gizartean gure lekua lortzeko indar handiagoa egingo duguna.

Laguntz inoiz ez dago sobera

Manos entrelazadas

Bizkel zeure iradikizun eta laguntza jasotzeko prest daukazu.

Geuk geure aldetik ondorengoa eskain diezazukegu:

  • Lesioa jasan berri utenekin kontaktuan jarzea.
  • Berrikuntz tekniko eta mendikuntzakoen gaineko informazioa.
  • Laguntapsikologikoa, juridikoa eta lan arlokoa ere.
  • Aisialdirako eta norberaren aberastasunerako ekintzen sustapena.
  • Gizartean erabat integratzeko ahaleginean laguntza ematea.
  • Erakunde publikoen aurrean artekaritza lana egitea.
  • Birgaitze.